International Women’s Day Celebration

, , Comment closed

3 Flares Twitter 0 Facebook 3 3 Flares ×
Print pagePDF pageEmail page

Satharn 7 Márta, 2 i.n.

Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan

Women in the water resistance

Cainteoirí: Ann Farrelly (Sord), Cat Inglis (Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh), Jessica Hughes (Fionnghlas), Carole Watson Purcell (Tamhlacht). Cathaoirleach: Betty Purcell.

? Teach Shéamais Uí Chonaíle (43 Sráid Essex Thoir)

 

Saturday 7 March, 2 p.m.

International Women’s Day celebration

Women in the water resistance

Speakers: Ann Farrelly (Swords), Cat Inglis (Dublin North-East), Jessica Hughes (Finglas), Carole Watson Purcell (Tallaght). Chairperson: Betty Purcell.

? James Connolly House (43 East Essex Street)

inWomensDay